ἀποπειράσομαι

ἀποπειράσομαι
ἀποπειρά̱σομαι , ἀποπειράομαι
make trial
aor subj mp 1st sg (attic epic)
ἀποπειρά̱σομαι , ἀποπειράομαι
make trial
aor subj mp 1st sg (epic doric aeolic)
ἀποπειρά̱σομαι , ἀποπειράομαι
make trial
fut ind mp 1st sg (attic doric aeolic)
ἀποπειρά̱σομαι , ἀποπειράομαι
make trial
fut ind mp 1st sg (doric aeolic)
ἀποπειρά̱σομαι , ἀποπειράομαι
make trial
aor subj mid 1st sg (attic epic)
ἀποπειρά̱σομαι , ἀποπειράομαι
make trial
aor subj mid 1st sg (epic doric aeolic)
ἀποπειρά̱σομαι , ἀποπειράομαι
make trial
fut ind mid 1st sg (attic)
ἀποπειρά̱σομαι , ἀποπειράομαι
make trial
fut ind mid 1st sg (doric aeolic)
ἀποπειράζω
make trial of
aor subj mid 1st sg (epic)
ἀποπειράζω
make trial of
fut ind mid 1st sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”